ماهمی 2017

گزارش تصویری: سومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری)

سومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) جمعه شب در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری) به همت پایگاه مقاومت شهید اسماعیل شاکری لارستان برگزار [ادامه مطلب]

گزارش تصویری: دومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری)

دومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) پنجشنبه شب در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری) به همت پایگاه مقاومت شهید اسماعیل شاکری لارستان برگزار [ادامه مطلب]

گزارش تصویری: اولین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری)

اولین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) چهارشنبه شب در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری) به همت پایگاه مقاومت شهید اسماعیل شاکری لارستان برگزار [ادامه مطلب]