ماهمی 2016

گزارش تصویری: سومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری)

سومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) یکشنبه شب در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری) به همت پایگاه مقاومت شهید اسماعیل شاکری لارستان [ادامه مطلب]

گزارش تصویری: دومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری)

دومین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) شنبه شب در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری) به همت پایگاه مقاومت شهید اسماعیل شاکری لارستان [ادامه مطلب]

گزارش تصویری: اولین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری)

اولین شب از جشن بزرگ ولادت امام زمان(عج) جمعه شب در حسینیه سیدالشهدا(ع)(پایگاه شهید شاکری) به همت پایگاه مقاومت شهید اسماعیل شاکری لارستان [ادامه مطلب]